Til podkasten
av Studentinord
Valle & Strømsnes setter studenten først og fremst

Hvor er vi på vei - dommedag eller...?

Beskrivelse

mars markerte et skille for oss. 12. mars innførte regjeringen de strengeste innskrenkingene i vårt liv i fredstid. Siden da har 1meters avstand, telling (Hvor mange er vi? Kan vi møtes?) Irritasjon og frustrasjon gått hånd i hånd.
Hva gjør det med oss som mennesker og leve med en sånn usikkerhet som korona er over lengre tid? Vil våre endrede vaner og måter og tenke og handle på gjøre noe med oss på lengre sikt? Vi har gjort store digitale fremskritt, men hvor viktig er det egentlig og møtes fysisk? Hvor er vi på vei? Sånn egentlig?
I dagens Valle og Strømsnes skal vi prøve å stille noen store spørsmål om hvor vi som samfunn er på vei etter korona og hva den har gjort med oss. Hvilken verden er det dagens studenter må forberede seg på og gå ut i? Special Guests: James Nicholas McGuirk and Julia Kristine Tidem Føllesdal.

Detaljer

Episode 21

av Studentinord