Facebook PixelEpisode 5: Mellomlederen en betydningsfull nøkkelrolle | Viktigsteleder | Podplay
Til podkasten
av Skolelederforbundet
Viktigsteleder

Episode 5: Mellomlederen en betydningsfull nøkkelrolle

Beskrivelse

Episode 5:
 Mellomlederen en betydningsfull nøkkelrolle
Skolelederforbundet har med støtte fra Fafo gjennomført en kartlegging av rekrutteringssituasjonen i skolen. Funnene peker på mellomledernivået som et viktig springbrett inn i posisjonen som rektor. 49 % svarer at de ikke ønsker å gå den veien. Vi har tenkt å gå dypere inn i denne problemstillingen. I denne episoden samtaler forbundsleder Stig Johannessen med Professor Jan Merok Paulsen som er ansvarlig om grunnlaget for undersøkelsen for den kommende undersøkelsen blant våre medlemmer.

Detaljer

Episode 5

Sesong 1

av Skolelederforbundet