Facebook PixelEpisode 8: Lederprofesjonalitet | Viktigsteleder | Podplay
Til podkasten
av Skolelederforbundet
Viktigsteleder

Episode 8: Lederprofesjonalitet

Beskrivelse

Skolelederforbundet har gjennom flere år jobbet aktivt for å få frem betydningen av ledelse i skolen ovenfor myndigheter og ulike beslutningstagere. Utfordringen er at selv om ledelse er på dagsorden har lederskap som fag har blitt undertrykt, samtidig som forskningen tydelig har avdekket at måten lederskapet utøves på i skoler og profesjonelle organisasjoner for øvrig, har stor betydning for om oppdraget blir løst. Vi har tenkt å gå dypere inn i denne problemstillingen gjennom et forskningsprosjekt. I denne episoden samtaler forbundsleder Stig Johannessen med Professor Rudi Kirkhaug UIT som er ansvarlig for den kommende undersøkelsen blant våre medlemmer.

Detaljer

Episode 8

Sesong 1

av Skolelederforbundet