Facebook PixelEpisode 9: Hvilken rolle skal Skolelederforbundet spille i fremtiden? | Viktigsteleder | Podplay
Til podkasten
av Skolelederforbundet
Viktigsteleder

Episode 9: Hvilken rolle skal Skolelederforbundet spille i fremtiden?

Beskrivelse

I denne episoden møter du ny generalsekretær, Jan-Erik Buer. Vi blir nærmere kjent med den nye lederen av sekretariatet, men vi har også utfordret ham på hva han tenker om skoleledelse i dag. Hvordan skiller skoleledelse seg fra annen type ledelse? Hvordan kan Skolelederforbundet bli en viktigere premissleverandør i oppvekstsektoren?

Han kommer også inn på hvordan lede læringsprosesser inn i fagfornyelsen og stiller spørsmålet; hva utdanner vi våre barn og unge til? Til slutt utfordrer vi ham på hvor Skolelederforbundet er om fem år.

Detaljer

Episode 9

Sesong 1

av Skolelederforbundet