Facebook Pixel
Viten og snakkis

Barn med funksjonsnedsettelser under pandemien

Beskrivelse

Hvordan det gikk med barn med funksjonsnedsettelser under pandemien?Kjetil Klette Bøhler og Elisabeth Ugreninov ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA har dybdeintervjuet åtte familier med barn med funksjonsnedsettelse. I denne episoden forteller Kjetil hvordan disse barna og foreldrene opplevde pandemienLes mer:Rapport: Velferdstjenester, stønader og informasjon til familier med barn med funksjonsnedsettelser under covid-19. En kvalitativ undersøkelse - https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2753446Korona-nedstengingen har rammet familier med funksjonshemmede barn hardt - https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/nedstenging-rammet-funksjonshemmede-barnKorona-nedstenging: Rammet familier med funksjonshemmede barn hardt - https://forskning.no/barn-og-ungdom-funksjonshemming-oslomet/korona-nedstenging-rammet-familier-med-funksjonshemmede-barn-hardt/1856854Koronatiltak på bekostning av barn med funksjonsnedsettelser - https://velferd.no/synspunkt/2021/koronatiltak-pa-bekostning-av-barn-med-funksjonsnedsettelserCoronarestriktioner drabbar barn med funktionsnedsättning hårt - https://nordicwelfare.org/nb/nyheter/coronarestriktioner-drabbar-barn-med-funktionsnedsattning-hart/Dramatisk svikt i tjenestene for familier med funksjonshemmede barn - https://www.handikapnytt.no/nedstengningen-har-vaert-dramatisk-for-familiene/Hør mer fra Kjetil Klette Bøhler:Cubansk musikkMusikk og politikk i dagens Brasil

Kategorier