Facebook Pixel
Viten og snakkis

Vaksineskepsis

Beskrivelse

Andrea Larsen Hatteland og Anne-Dorthe Holter Pettersen går på sykepleierutdanningen på OsloMet og har dette semesteret skrevet Bacheloroppgave om vaksineskepsis. I denne episoden forteller de om sykepleieren sin rolle ved vaksinering og hvordan møte skeptiske foreldre på en trygg og god måte. Les mer: Byström, E., Lindstrand, A., Bergström, J., Riesbeck, K., Rothab, A. (2020). Confidence in the National Immunization Program among parents in Sweden 2016 – A cross- sectional survey. Vaccine, 38(22), 3909-3917. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.01.078Diaz Crescitelli, M. E., Ghirotto, L., Sisson, H., Sarli, L., Artioli, G, Bassi, M. C, Appicciutoli, G. & Hayter, M. (2020). A meta-synthesis study of the key elements involved in childhood vaccine hesitancy. Public Health, 180, 38-45. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2019.10.027Folkehelseinstituttet. (2021, 1. september). Verktøykasse for et likeverdig vaksinasjonstilbud. https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for- helsepersonell/vaksinasjon/verktoykasse/Le, C., Finbråten, H. S., Pettersen, K. S., Joranger, P., Guttersrud, Ø. (2021). Befolkningens helsekompetanse, del 1: The International Health Literacy Population Survey 2019– 2021 (HLS19) – et samarbeidsprosjekt med nettverket M-POHL tilknyttet WHO- EHII (Rapport IS-2959. 145 s.). https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/befolkningens-helsekompetanse Hør mer: Konsekvenser av tredelt turnusFlere minoritetspasienter øker kompetansebehovet hos helsearbeidereHvordan prioriterer legevakten pasienter på venterommet?Helsebrødre som ikke er helsesøstre

Kategorier