Facebook Pixel
Wolfgang Wee Uncut

Asle Toje | Ukraina Taper, Russiske Droner, NATO og Artikkel 5, Krig i Norge? Isreal vs Palestina, Amerikanske Valgkampen

Wolfgang Wee Uncut
Wolfgang Wee Uncut
Wolfgang Wee Uncut #479: Asle Toje er statsviter som jobber innenfor internasjonal politikk. Han har doktorgrad i internasjonale relasjoner fra University of Cambridge, og er tidligere forskningsdirektør ved Det Norske Nobelinstitutt. Han ble i 2018 medlem av Den Norske Nobelkomite. Han ble nestleder i Nobelkomiteen fra 2020.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Wolfgang Wee Uncut
Ikke spilt