Go to podcast
by Ambulance - De Podcast
Ambulance - De Podcast

#13: Het Ambulance Zorg Consult

Description

In deze podcast ga ik in gesprek met Bert Dercksen, Medische Manager van UMCG Ambulancezorg, anesthesioloog en werkzaam als Mobiel Medisch Team arts (lifeliner 4). In 1982 is hij begonnen als ambulanceverpleegkundige in de pre-hospitale ambulancezorg.

Ook ga ik in gesprek met Wessel Stegers  verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg, ambulance verpleegkundige en docent aan de Academie voor Ambulancezorg.

In deze aflevering hebben wij het over het Ambulance Zorg Consult (de zorg rondom eerste hulp ter plaatse). Ook gaan we in op het belang van bijscholing rondom dit onderwerp en bespreken we de ambulance zorg consult cursus die dit jaar gaat draaien bij de Academie Voor Ambulancezorg. Beide heren hebben mee-ontwikkeld aan deze tweedaagse bijscholingscursus. Verder zal er ingegaan worden op het SPART model. Dit model is de basis voor het nieuwe Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA).

  • FAST-test: (Face Arm Speech Time) is een snelle test om een cva bij iemand te herkennen.
  • Glascow coma scale: een schaal waarmee het bewustzijn van een persoon, van volkomen helder tot diep bewusteloos, kan worden weergegeven in een cijfer. de EMV score. 
  • RTS Revised Trauma Score: De score geeft een beeld van de mate van direct levensgevaar van een ongevalsslachtoffer. 
  • Syncope: flauwvallen 

Details

Episode 1

Season 2

by Ambulance - De Podcast