AUF

Partikontoret #9: Flere grønne arbeidsplasser

Description

I denne utgaven av Partikontoret tar ressursgruppa for miljø og klima tak i hvordan vi skal klare å skape mange flere grønne arbeidsplasser. Det er gjennom arbeidet vårt at vi kan få til å gjøre en forskjell. Gjestene i studio er AUFer Helen Ingrid Andreassen og Harald Holm som er kommunikasjonssjef for bærekraft i Storebrand. Helen har jobbet med dette spørsmålet i AUF i mange år. Storebrand er en pensjonsforvalter som har tatt standpunkt når det gjelder hvor de ønsker å plassere kundenes pensjonspenger og vil dele med oss hva de tror er det nye når det gjelder å skape mange flere grønne arbeidsplasser i Norge.

Details

Episode

by AUF