Facebook Pixel
Ekots lördagsintervju

Romina Pourmokhtari (L): Finns inte ett magiskt verktyg som löser klimatkrisen

Ekots lördagsintervju
Ekots lördagsintervju

2023 väntas bli det varmaste som hittills uppmätts på jorden, och effekterna av klimatförändringarna blir allt kraftigare. Vad gör regeringen för att uppnå Sveriges, EU:s och världens klimatmål?

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Idag har regeringen presenterat sin klimathandlingsplan, som ska visa hur Sverige ska nå sina klimatmål. Klimat-och miljöminister Romina Pourmokhtari säger i Ekots Lördagsintervju att förhandlingarna med de andra samarbetspartierna har varit tuffa.

– Det är ingen hemlighet att vi är olika partier med olika politik, och just klimatpolitiken är ju ett område där Liberalerna står en bit ifrån, specifikt då Sverigedemokraterna, men även Kristdemokraterna och Moderaterna.

Klimathandlingsplanens övergripande syfte är enligt regeringen att nå målet nettonollutsläpp till 2045. Miljö- och klimatministern säger att planen innehåller ett 50-tal nya åtgärder som ska genomföras eller påbörjas under denna mandatperiod.

Bland annat ska Sverige år 2027 införa EU:s nya utsläppshandelssystem, förslag på kompensatoriska åtgärder för företag och hushåll ska tas fram, och en utredning ska ta fram ekonomiska styrmedel för att sänka utsläppen.

Med den här klimathandlingsplanen så har Sverige förutsättning att för första gången nå Sveriges klimatmål netto-noll 2045, säger hon.

– Men absolut, utsläppen ökar de kommande två åren, på grund av reduktionsplikten. 

Gäst: Romina Pourmokhtari
Programledare: Per Bergfors Nyberg
Kommentar: Annika Digréus, miljö- och klimatreporter på Ekot
Tekniker: Tor Sigvardson
Producent: Hansjörg Kissel

Intervjun spelades in torsdagen den 21 december 2023

Ekots lördagsintervju
Not playing