Go to podcast
by European Talks
European Talks

Nove tehnologije i načini rada: Da li smo spremni učiti jedni od drugih?

Description

Nove tehnologije i načini rada: Da li smo spremni učiti jedni od drugih? by European Talks

Details

Episode

by European Talks