Go to podcast
by Förskolan
Förskolan

Detta kan skolan lära av förskolan

Description

Har förskolan och skolan helt olika syn på lärande och vägen till kunskap? Dan upplever att förskolan står för något som han kallar för Varför-kunskap men där skolan istället står för Därför-kunskap. Är det två helt olika världar och synsätt som krockar? Hur kan vi bli bättre, och vad kan skolan lära av oss?

Details

Episode

by Förskolan