Facebook Pixel
Historiaa suomeksi

Israelin ja Juudan historia esikristillisellä ajalla, osa 1: Tutkimukselliset lähtökohdat

Historiaa suomeksi
Historiaa suomeksi

Tässä jaksossa tutkitaan historiantutkimuksen historiaa ja lähtökohtia. Lisäksi pohditaan kristittyjen Vanhan Testamentin eli juutalaisten Tanakin käyttöä lähteenä Palestiinan alueen historiaa tutkittaessa ja esitellään muutamia historiantutkimuksellisia näkökulmia, jotka on hyvä tiedostaa näistä pyhistä kirjoituksista. Jakso on intro osalle kaksi, jossa käydään läpi varsinainen historiallinen narratiivi juutalaisen valtion, kansan, identiteetin ja uskonnon synnystä.

Historiaa suomeksi
Not playing