Facebook Pixel
How I Met My Architect

16. How i met Miroslav Cipár

How I Met My Architect
How I Met My Architect
So všetkou úctou k predošlým hosťom musím povedať, že pán Cipár bol doposiaľ mojim najvzácnejším hosťom. Miroslav Cipár má 86 rokov a je významný slovenský grafik, ilustrátor, maliar, ktorý neustále tvorí. Nerobí veľa rozhovorov, no keď rozpráva, tak to stojí zato, nakoľko jeho celoživotná múdrosť je prítomná v každej vete. Treba povedať, že už nie je veľa rozprávačov, ktorí nám ešte vedia porozprávať napríklad aj o 2. svetovej vojne. Pán Cipár je tvorcom súčasného loga Slovenskej Národnej Galérie a mnohých ďalších. Vypočujte si tento veľmi príjemný rozhovor, ktorý nás - mladú generáciu svojim odkazom „posadí na zadok".
How I Met My Architect
Not playing