Facebook Pixel
Ilmastoterapia

Miksi talous menee aina ilmastotekojen edelle?

Jaksossa Anna Sjövall ja vieraana oleva kauppatieteiden tohtori Paavo Järvensivu keskustelevat talouden vaikutuksesta ilmastoon ja yhteiskunnallisista muutoksista, joita valtioiden pitäisi tehdä, jotta ilmastokriisi saadaan ratkaistua seuraavan 15-30 vuoden aikana.
Kapitalistinen talousjärjestelmä on saanut kritiikkiä osakseen jatkuvan talouskasvun ja voiton tavoittelun vuoksi. Jotta siirtymä kohti hiilineutraaliutta ja globaalisti kestävää yhteiskuntaa voidaan saavuttaa, tulisi valtioiden keskittää huomio yhteiskunnan keskeisten järjestelmien muuttamiseen, talouden kasvattamisen sijaan. Isoja järjestelmätason muutoksia tarvitaan niin liikkumisen, ruoan tuotannon kuin energiajärjestelmienkin osalta. 
Järvensivu huomauttaa, että korona-kriisin hoidossa todistetaan parhaillaan sitä, kuinka valtioilla on keskuspankkien avulla mahdollisuus rahoittaa kriisien hoitamista. Raha ei viime kädessä ole este toteuttaa siirtymä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Talouden todellisia rajoja määrittelevät esimerkiksi työkykyinen ja osaava ihmistyövoima, teknologia ja luonnonvarat sekä poliittinen mielikuvitus.
Ilmastoterapeuttina sarjassa toimii Pekka Sauri. Ilmastoterapiaa julkaisee HSY:n Ilmastoinfo.
Ilmastoterapia

Categories

Not playing