Go to podcast
by NyTeknik
IoT-podden

#8 Digitalisera mera – så effektiviseras värdekedjan

Description

Hur kan du säkerställa att du och din kund digitaliseras i takt med varandra? Svaren ges av Örjan Larsson, senior analytiker på forskningsintitutet Blue Institute och Christian Silvasti från Emballator Lagan Plast AB , båda förebilder inom effektivisering av värdekedjan. Paulina Modlitba Söderlund och Fredrik Karlsson från Ny Teknik är programledare!

Details

Episode

by NyTeknik