Facebook Pixel
Kapitalet

Allt om bolån och bolånemarknaden 2023

Kapitalet
Kapitalet
Sponsrat avsnitt: Jacob intervjuar Stabelos medgrundare Hampus Brodén, som berättar vad som hände med bolånemarknaden 2022, och hur han tror att den kommer utvecklas i år. Tidigare hade medianfamiljen i Stockholm räntekostnader på motsvarande 5% av hushållets disponibla inkomst. I mitten av 2023 tror Hampus att kostnaden passerar 30%, och mycket tyder på att prisnedgångarna på bostäder inte riktigt är färdiga. 

Mer information om Stabelo och deras bolån på www.stabelo.se


Kapitalet
Not playing