Facebook Pixel
Kinapodden i P1

Så vill Kina ”hacka” de mänskliga rättigheterna

Kinapodden i P1
Kinapodden i P1

Kina agerar mer aktivt i FN och jobbar för att vikta om systemet. Hör om orden som Kina vill föra in i de mänskliga rättigheterna. Dessutom virala pandor som får symbolisera Kinas omvärldsrelationer.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Kinas övergrepp mot minoriteter är väldokumenterade och kinesers rättigheter kränks på daglig basis av diktaturen. Ändå pratar Kina allt oftare och allt mer självsäkert om mänskliga rättigheter, om hur man vill stöpa om dessa och förändra hela FN-systemet. Kina talar om att bryta västvärldens dominans i FN och jobbar för att föra in vad man kallar ”människocentrerade rättigheter”.

Lyckades ducka diskussion om Xinjiang-övergrepp

Kinas vision bygger på att ekonomiskt och materiellt välstånd ses som en form av överordnad rättighet. Ett tydligt mål för Kinas nya proaktiva FN-strategi är att staters självbestämmande ska väga tyngre och mänskliga rättigheter betraktas som en inre angelägenhet. Vi pratar om hur Kina jobbar för att åstadkomma detta och även om hur Kina lyckades blockera en diskussion i FN efter fjolårets uppmärksammade rapport om övergrepp i Xinjiang. Kinapodden återvänder även till de utlånade pandornas speciella värld. Virala klipp som sprids i Kina visar lyckliga pandor i Moskva samtidigt som USA anklagas för vanskötsel.

Medverkande: Hanna Sahlberg, Kinakommentator. Malin Oud, chef för Raoul Wallenberg-institutet i Stockholm och Kinakännare.
Programledare: Axel Kronholm
Producent: Therese Rosenvinge
Tekniker: Johanna Carell

Kinapodden i P1
Not playing