Facebook Pixel
Landbrukspodden

Økt selvforsyning og nytt tallgrunnlag - hva foreslår regjeringen?

Landbrukspodden
Landbrukspodden

 8. mars 2024 leverte regjeringa inn Stortingsmelding 11 - Strategi for økt selvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmulighetene i jordbruket. I denne episoden ser vi på innholdet i meldingen, hva den har å si for den norske bonden og veien videre. Gjester er Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag og Sigrun Pettersborg, næringspolitisk sjef i Bondelaget.


Landbrukspodden
Not playing