Facebook Pixel
Med egne øyne

Christian Borch - Treholt-saken

Med egne øyne
Med egne øyne

Christian er kullkamerat med Arne Treholt på Forsvarets Høyskole før bomben springer: Treholt blirarrestert, siktet for spionasje til fordel for Sovjetunionen. Christian vitner i rettssakene og bistår forsvarerteamene. Han er sterkt kritisk til rettsprosessen som er preget av maktkamp i Arbeiderpartiet og en dramatisk tid i øst-vest-forholdet.

Med egne øyne
Not playing