Facebook Pixel
Med egne øyne

Christian Borch - USAs nederlag

Med egne øyne
Med egne øyne

Terroren 11.september 2001 gjorde at USA gikk til frontalangrep på Taliban-regimet i Afghanistan, med full oppbakking av FNs Sikkerhetsråd og NATO. Etter 20 års krig endte det med et ydmykende nederlag. Taliban tok øyeblikkelig makten igjen, og demokrati-visjonen var knust. Krigen mot Saddam Husseins regime i Irak to år etter Afghanistan-invasjonen, endte også med fiasko. Christian viser det kyniske samrøret mellom business og politikk i som har ligget under Irak-krigen og sikkerhetspolitikken forøvrig.

Med egne øyne
Not playing