Facebook Pixel
Med egne øyne

Fredrik Græsvik: Traumer

Med egne øyne
Med egne øyne
Fredrik reflekterer over hva 30 år i konflikt og katastrofeområder har gjort med ham. Han kaller det verdens beste jobb. Men det har ikke kommet uten omkostninger.
Med egne øyne
Not playing