Facebook Pixel
MediumPodden - Vivi & Camilla

Ängla Hierakin - En förklaringsmodell över de 12 olika änglarnas ordning och betydelse

MediumPodden - Vivi & Camilla
MediumPodden - Vivi & Camilla

Änglarna är magiska att samarbeta med. Här berättar vi om deras betydelse, innebörden ordning och hur vi kan samarbeta med dom.

Det finns en ängla hierarki med tre olika sorters änglar i varje, tillsammans så blir det nio änglanivåer. 

I den översta hierarkin finns änglarna som står närmast skaparen.

Änglarna i den mellersta hierarkin är länken mellan de högsta och lägsta rikena.

På den lägsta nivån befinner sig änglarna som är skapelsens mest frekventa budbärare till människorna.Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

MediumPodden - Vivi & Camilla
Not playing