Facebook Pixel
PlantePjatt

Kjøkkenhage for nybegynnere

PlantePjatt
PlantePjatt

Dennis gir oss våre beste tips til hvordan en anlegger en kjøkkenhage, step by step.

Her får du gode råd om plassering , tips til ulike materiler en kan lage kasser med og hva en fyller plantekassene med.

Ikke ta vann over hodet, ikke forvent at ting blir akkurat slik du ser for deg er noen av Dennis sine tips.

Til slutt, hva bør en fylle hagen med om en er nybegynner?

God lytt!

PlantePjatt
Not playing