Facebook Pixel
PsykaLab

#1. Vuorokausirytmin merkitys elimistölle & mielenterveydelle - Tutkimusprofessori Timo Partonen

PsykaLab
PsykaLab

Mitä hyötyä on vuorokausirytmin optimoinnista ja mitä haittoja aiheutuu sen laiminlyönnistä? Miten optimoida rytmi valon, liikunnan ja ravinnon avulla?

Suurin osa elimistömme toiminnoista tahdistuu noin 24 tunnin mittaisen biologisen rytmin mukaan. Tämän rytmin häiriintyminen on yhteydessä laajoihin fysiologisiin sekä psykologisiin haittavaikutuksiin. Tässä jaksossa käsittelemme tätä elimistön sisäistä vuorokausirytmiä ja sen optimoinnin merkitystä elimistölle ja mielenterveydelle yhdessä aiheen huippututkijan, THL:n tutkimusprofessorin ja psykiatrian dosentin Timo Partosen kanssa.

Katsaus päivän aiheeseen:

(0:00) Intro

(1:52) Elimistön vuorokausirytmin toiminta

(5:50) Vuorokausirytmin häiriintyminen & vaikutukset elimistöön

(18:20) Vuorokausirytmin häiriöt ja mielenterveysongelmat

(29:40) Miksi iltavirkuilla on enemmän terveyshaittoja

(45:04) Sisäisen kellon siirtäminen, univaje, univelka

(51:54) Miten arvioida oma unentarve?

Rytmin optimointi:

(53:45) Mitä hyötyä rytmin optimoinnista on?

(55:48) Miten oma vuorokausirytmi voidaan optimoida valon avulla?

(57:12) Milloin käyttää kirkasvalolamppua, miten ja minkälaista?

(60:26) Mitä käy jos aamusta ei saa valoa?

(61:07) Liikunnan ja ravitsemuksen merkitys rytmin optimoinnissa

(80:16) Yhteenveto optimaalisesta päivärytmistä

(81:04) Onko osan päivästä paastoaminen sisäiselle kellolle tärkeää

(82:00) Pitääkö liikunta ajoittaa joka päivä samaan aikaan

(82:57) Ilta ja valo

Vuorotyö:

(83:35) Vuorotyö ja sen negatiiviset vaikutukset elimistölle ja terveyteen

(91:00) Mitä voi käytännössä tehdä vuorotyön haittojen vähentämiseksi?

(93:30) Kannattaako vuorotyötä tehdä?

(100:20) Miksi kellojen siirtely pitäisi lopettaa, ja ottaa käyttöön pysyvä talviaika? Mihin aikaan koulun pitäisi alkaa?

Podcastin lopetus:

(110:05) Kuuntelijoiden kysymyksiä (psykologinen stressi, kahvi, ahdistuneisuuden vähentäminen ja vuorokausirytmi, miksi ihmiset masentuvat yhä enemmän)?

(114:40) Podcastin loppupurku ja seuraavat jaksot

PsykaLab
Not playing