Facebook Pixel
PsykaLab

#7. Ajatusten vaikutus - Toiminnalliset häiriöt, kuormittuminen, uupuminen - Ylilääkäri, neurologian erikoislääkäri, dosentti Markku Sainio

PsykaLab
PsykaLab


Jaksossa vieraana HUS:n toiminnallisten häiriöiden poliklinikan ylilääkäri, neurologian erikoislääkäri ja dosentti Markku Sainio. Jaksossa käsitellään, miten omat ajatukset ja esimerkiksi median uutisointi voivat vaikuttaa erilaisiin oireisiin sekä mistä oikein on kyse toiminnallisten häiriöiden kohdalla. Käydään läpi myös, miten aivot tekevät tulkinnan uupumuksen ja kivun tunteista sekä miten näihin kannattaisi suhtautua.

Aikamerkit: 

(00:00) Intro

(01:33) Toiminnalliset häiriöt ja toiminnallisten häiriöiden poliklinikka?

(03:31) Minkälaisia tapauksia hoidetaan toiminnallisten häiriöiden poliklinikalla?

(05:01) Mitä kautta asiakkaat päätyy toiminnallisten häiriöiden poliklinikalle?

(05:39) Tyypillinen tapaus toiminnallisessa häiriössä

(06:28) Mikä mekanismi on toiminnallisten häiriöiden taustalla?

(08:09) Miten näitä tapauksia lähdetään hoitamaan?

(09:58) Kuinka paljon ajatukset vaikuttavat näihin häiriöihin?

(11:57) Aivojen virhesignaalin vaikutus?

(14:36) Median vaikutus oireisiin?

(17:26) Median vaikutus uupumisoireisiin?

(21:13) Uskomusten ja muiden tekijöiden vaikutus uupumisoireissa?

(23:55) Miten suojautua näiltä oireilta?

(26:21) Opiskelijat ja uupuminen?

(30:34) Voiko itse opiskelu olla kuormittavaa?

(34:14) Vinkki opiskeluun ja työntekoon?

(37:18) Aivojen virhesignaalin hoito klinikalla?

(41:20) Oireiden kasvaminen hoitamattomana

(42:56) Ympäristö aiheuttaa virhehälytyksen

(57:20) Positiivinen tapa suhtautua haasteisiin

(60:45) Ihmisen narratiivin merkitys

(63:54) Lääkkeiden merkitys toiminnallisissa häiriöissä?

(68:00) Kuuntelijakysymykset

(68:02) Mitä sanoa ystävälle, joka kertoo kärsivänsä aistiherkkyydestä

(71:50) Miten suhtautua long covid?

(74:28) Kannattaako pelätä ylikuntoa tai burnouttia?

PsykaLab
Not playing