Facebook Pixel
Random Finnish Lesson

Haastattelussa Kristiina Jomppanen

Random Finnish Lesson
Random Finnish Lesson
Tänään minulla oli vieraanani Kristiina Jomppanen, joka on suomen ja saksan kielen opettaja ja pohjoissaamen opiskelija.

Kysyin Kristiinalta ainakin nämä kysymykset:

1. Kuka olet ja mitä teet?
2. Miten kiinnostuit pohjoissaamen ja saamelaiskulttuurin opiskelusta?
3. Mitä samaa pohjoissaamen ja suomen kielessä on?
4. Mikä on ollut helppoa, mikä vaikeaa?
5. Mitä olet oppinut kielenoppimisesta ja -opettamisesta?
6. Miten voit hyödyntää pohjoissaamen osaamista omassa elämässäsi?
7. Mitä kaikkien pitäisi tietää saamelaisista ja heidän historiastaan ja kulttuuristaan?
8. Kuinka aiot juhlia saamelaisten kansallispäivää 6. helmikuuta?

Voit tutustua saamen kieleen täällä:
http://sanosesaameksi.yle.fi/

Tietoa saamelaisista:
https://www.samediggi.fi/saamelaiset-info/

Tietoa saamelaisista opetukseen:
https://www.oktavuohta.com/
Random Finnish Lesson
Not playing