Facebook Pixel
Religion och Teologi

Aronson, Hallonsten, Nordin, Pascalidou, Westergren | Integration & tradition

Religion och Teologi
Religion och Teologi

Detta avsnitt är en åter-publicering av en inspelning från Almedalsveckan den 4 juli 2019. Under ledning av Johanna Gustafsson Lundberg (forskare, Lunds universitet), medverkar Alexandra Pascalidou (journalist), Magdalena Nordin (forskare, Lunds universitet/Göteborgs universitet), Andreas Westergren (forskare, Lunds universitet), Torbjörn Aronson (forskare, Uppsala universitet) och Gunilla Hallonsten (präst, Svenska kyrkan) i ett panelsamtalet och seminariet under temat: "Integration och tradition – religion som en viktig faktor för immigranters integration"

----------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. För kritik eller kommentarer till avsnittet, skriv gärna en rad till religionochteologi@outlook.com, eller på Twitter till @reloteol.

----------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

Religion och Teologi
Not playing