Facebook Pixel
Religion och Teologi

Gud, andra orsaker & Pascal | Svante Nordin

Religion och Teologi
Religion och Teologi

I detta avsnitt får vi den sista delen i en kort serie av fördrag & samtal, arrangerade fredagen den 31 mars, mellan tidskriften "Signum" och Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet.

Föredraget "Blaise Pascal – fortfarande aktuell jubilar" framfördes av Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria.

----------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. För kritik eller kommentarer till avsnittet, skriv gärna en rad till religionochteologi@outlook.com, eller på Twitter till @reloteol.

----------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

Religion och Teologi
Not playing