Facebook Pixel
Religion och Teologi

Gud, andra orsaker & Pascal | Ulf Jonsson

Religion och Teologi
Religion och Teologi

Detta är ett inledande avsnitt i en kort serie avsnitt, med utgångspunkt från Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet (Uppsala), som presenterar sin nyutkomna bok (Fri Tanke förlag) Gud och andra orsaker. Hur en ny teori om orsak och verkan kan förändra vår världsbild. I efterföljande avsnitt återfinns även ett panelsamtal samt ett föredrag om Pascal av professor emeritus i idé & lärdomshistoria vid Lunds universitet: Svante Nordin.

Innehåll för avsnitt ett & två i denna serie går även att se på vår youtubekanal: https://www.youtube.com/watch?v=lZAT-5fkXsM&ab_channel=Religion%26Teologi

----------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. För kritik eller kommentarer till avsnittet, skriv gärna en rad till religionochteologi@outlook.com, eller på Twitter till @reloteol.

----------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

Religion och Teologi
Not playing