Facebook Pixel
Religion och Teologi

Küchen, Scheuer, Tyrberg | Artificiell intelligens & religion

Religion och Teologi
Religion och Teologi

Detta avsnitt är en åter-publicering av en inspelning från Almedalsveckan den 3:e juli 2019. I panelsamtalet och seminariet under temat "Artificiell intelligens och religion – om det som är möjligt och det som är gott," som leds av Johanna Gustafsson Lundberg (forskare i etik vid CTR), medverkar Blaženka Scheuer (forskare i GT, CRT), Johan Tyrberg (biskop Lunds stift, Svenska kyrkan), Maria Küchen (författare).

----------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. För kritik eller kommentarer till avsnittet, skriv gärna en rad till religionochteologi@outlook.com, eller på Twitter till @reloteol.

----------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

Religion och Teologi
Not playing