Facebook Pixel
Religion och Teologi

Magdalena Nordin | Är Sverige verkligen sekulariserat?

Religion och Teologi
Religion och Teologi

Detta avsnitt av R&T är en återpublicering av Magdalena Nordins föredrag "Är Sverige verkligen sekulariserat? Konflikter i hur vi mäter religion." I detta föredrag, som ursprungligen hölls på de så kallade "Ht-dagarna" vid Lunds universitet 2016, undersöker Nordin konflikter i hur forskare mäter religion, i dagens Sverige. Frågan om sekularisering aktualiseras med hjälp av en problematisering av vad som avses med att Sverige framhålls ofta som ett av världens mest sekulariserade länder. Hur har forskare kommit fram till detta resultat? Kan det inte också vara så att religion har en stor plats och betydelse i dagens Sverige – något som lyfts fram i idén om post-sekulära samhällen?

https://www.youtube.com/watch?v=I3uLOZXW3gI&ab_channel=HT-fakulteternavidLundsuniversitet

----------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. För kritik eller kommentarer till avsnittet, skriv gärna en rad till religionochteologi@outlook.com, eller på Twitter till @reloteol.

----------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

Religion och Teologi
Not playing