Facebook Pixel
Religion och Teologi

Peter Halldorf | Den andra världen är den här världen

Religion och Teologi
Religion och Teologi

Den 2:a juni 2022, höll årets hedersdoktor vid CTR, Peter Halldorf, sin en föreläsning under rubriken: "Den andra världen är den här världen. Philip Sherrards vision och vår planets akutläge."

Peter Halldorf är pastor i pingströrelsen men huvudsakligen känd som redaktör för tidskriften Pilgrim och författare av ett trettiotal böcker. Halldorf har länge varit en av de mest centrala gestalterna inom svensk ekumenik och en av svensk kristenhets mest lästa författare och teologiska folkbildare. Förankrad i den svenska pingströrelsen och frikyrkligheten i allmänhet har han blivit en välkänd och uppskattad teolog även inom Svenska kyrkan, Stockholms katolska stift och de ortodoxa kyrkorna i Sverige, samt internationellt.

Genom sitt redaktörskap, sin stora bokproduktion, men också sin omfattande föredragsverksamhet, har Halldorf haft ett stort genomslag i svensk kristenhet och väsentligt ökat olika kristna gruppers förståelse för varandra. För sitt arbete har Halldorf mottagit ett flertal priser och utmärkelser.

----------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. För kritik eller kommentarer till avsnittet, skriv gärna en rad till religionochteologi@outlook.com, eller på Twitter till @reloteol.

----------------------------------------------

Stort tack till Erik Bergman, för all teknisk hjälp med detta avsnitt.

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

Religion och Teologi
Not playing