Facebook Pixel
Sjuka Fakta

Fertilitet med Professor Kenny Rodriguez-Wallberg

Sjuka Fakta
Sjuka Fakta

Fertilitet är en av de funktioner i kroppen som många inte tänker på särskilt mycket förrän någonting kanske inte fungerar som det ska, och då kan det kasta omkull hela ens värld. Kenny Rodriguez-Wallberg är inte bara gynekolog och adjungerad professor på Karolinska Institutet med det yttersta ansvaret för programmet för fertilitetsbevarande. Hon fungerar även som senior handledare för erfarna specialister kring just fertilitet, och i vårt samtal får vi följa ett par som önskar bli gravida för att få en bättre förståelse för hur en fertilitetsutredning går till, vilka saker som kan påverka och vad de kan göra åt saken.

För mer information, tävlingar och extramaterial: Instagram @Sjukafaktapodcast Kontakt, samarbeten och press: kontakt@sjukafakta.se


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Sjuka Fakta
Not playing