Facebook Pixel
Skogsaken med Mykleby & Myrbakken

Lukket hogst

Det har i det siste vært mange medieoppslag om lukkede hogster. Blant annet i NRK. Det vises til dagens høye sagtømmerpriser med påfølgende flatehogster og til Oslo kommuneskoger som utelukkende benytter lukkede hogstformer. Men, hva er egentlig en lukket hogst? Og er det egentlig noe nytt for oss skogbrukere? Vi snakker løst om temaet og har også med oss Trygve Øvergaard fra Skogkurs.no

Skogsaken med Mykleby & Myrbakken

Categories

Not playing