Facebook Pixel
Snakk i vei

Virker det å si at å kjøre er det eneste du skal gjøre?

Snakk i vei
Snakk i vei

Trafikksikkerhetskampanjer skal få deg til å oppføre deg i trafikken! Kampanjene er noe Statens vegvesen bruker godt med tid, ressurser og penger på.

De er en veldig viktig del av trafikksikkerhetsarbeidet vårt og skal påvirke deg til å opptre trafikksikkert på de norske veiene. Kampanjene har nullvisjonen som sitt grunnleggende budskap – de skal hindre at liv går tapt eller noen skader seg hardt i trafikken. Men virker de? I studio er Rita Aarvold, som jobber med de nasjonale trafikksikkerhetskampanjene i Statens vegvesen.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Snakk i vei
Not playing