Facebook Pixel
Söndagsskolan

KAOS

Söndagsskolan
Söndagsskolan
Ordet för dagen är KAOS. Passkaos! Tågkaos! Politiskt kaos! Kaos på Arlanda! Varför är det oordning och oreda? Är det ett symptom på systemkollaps? Eller ett förstadium till den stora kollapsen? Är kaos understundom nödvändigt? Kan det komma något gott ur kaos? Det blir kaosteori, skapelseberättelser, Märta Stenevi, Luther och Lazerturken i samma program. Norénska kaosfamiljer nagelfars liksom de mindre priviligierade kaosen i Alakoskis Svinalängor. Vidare förkastas Extinction Rebellions kaosande, ordning och reda hyllas och Stagnelius citeras. DESSUTOM: Anna-Karin irriterar sig på högljudda samtal i kollektivtyrafiken och Ann protesterar mot beskrivningen av sig själv som "värdekonservativ".

Producerat av Silverdrake Förlag
Redaktör: Marcus Tigerdraake
Klipp: Patrik Sundén
marcus@silverdrakeforlag.se
www.silverdrakeförlag.se
Söndagsskolan
Not playing