Go to podcast
by Martina Kociánová – pořady Kupředu do minulosti a Rada starších
Svobodné universum

Martin Kovář 1. díl: Některé evropské země jsou těhotné občanskou válkou

Description

Po desítky let mnoho lidí na celém světě vzhlíželo k západním zemím jako k něčemu, co je dobré následovat. Občas se pro tuto přitažlivost používá termín soft power čili měkká síla. Západní intelektuálové rádi namlouvali sobě i jiným, že tato přitažlivost Západu se týká mnoha oblastí života, morálky, kultury, životního stylu, práva, lidských práv, vztahu k menšinám. A ano, také v historii nebývalé životní úrovně. Dodnes velmi neradi slyší, že tím hlavním, proč byly západní země vzorem mnoha dalším, byla právě ona životní úroveň, a všechno ostatní hrálo buď nižší, nebo dokonce zanedbatelnou roli. V čele zemí, ke kterým se takto vzhlíželo, se velmi dlouho držely zejména Spojené státy americké, Velká Británie a později také Německo. Jenže právě v těchto zemích jsou stále patrnější procesy, které chce následovat stále méně lidí. Co se to děje s výkladními skříněmi Západu, kam míří, a kam s nimi kráčí další západní země? Proč už zdaleka nejsou oním kýženým vzorem? O tom všem a mnohém dalším si budeme povídat s jedním z našich vůbec nejlepších historiků a odborníků na Velkou Británii a Spojené státy, s profesorem Martinem Kovářem. 1. díl, 04.06.2021, www.KupreduDoMinulosti.cz

Details

Episode

by Martina Kociánová – pořady Kupředu do minulosti a Rada starších