Facebook Pixel
Viten og snakkis

Antibiotikaresistens – Hva skjer når bakteriene blir våre verste fiender?

Description

Hva skjer når bakteriene blir vår verste fiende? I forrige episode forklarte Kaja Marienborg hva bakterier er, og hvordan de fungerer i kroppen vår. I denne episoden forteller Kaja om de store problemene antibiotikaresistente bakterier skaper, og hvordan forskning på biofilm kan være en av flere løsninger. Hør mer:Hva er en bakterie?Les mer:Antibiotikafri reseptFortsatt lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier i NorgeUse of antibiotics gives cause for concernLook to Norway – men hvor lenge?Plakater for inndeling av bred- og smalspektrede antibiotika

Categories