Facebook Pixel

Myndighet & Organisation

Poddar för dig som vill veta mer om Sveriges myndigheter. Beredskap, cyberförsvar, arbetsmiljö och diplomati är några av ämnena som berörs.

 1. Kanslifolket

  1.Kanslifolket

  Ha förtröstan! Kanslifolket är ditt sällskap i ekorrhjulet på kommunkontoret. I denna podd bjuds lyssnaren på diskussioner om politisk ärendehantering, nämndadministration, kommunalrätt och andra smaskiga förvaltningsfrågor. Kristin Löf & Lisa Åberg Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 2. Red Cross Talks

  2.Red Cross Talks

  En poddserie om engagemang! Vi pratar drivkrafter, frivillighet och värderingar. Självklart även om humanitet. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 3. Podden om välfärdsteknik

  3.Podden om välfärdsteknik

  SKR:s podcast om välfärdsteknik innehåller intervjuer med intressanta personer som på olika sätt arbetar med digitalisering inom äldreomsorgen.

 4. Demokratiresan - en podcast från SKR

  4.Demokratiresan - en podcast från SKR

  Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga. I SKR:s podcast Demokratiresan diskuteras demokrati på lokal och regional nivå. Varje avsnitt fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin i kommuner och regioner, som till exempel medborgardialog, medskapande och samverkan med civilsamhället. Tekniker: Kjell Eriksson.

 5. Energiutblick

  5.Energiutblick

  Omställningen till hållbar energi angår alla. Det här är podden om hur vi ställer om till ett hållbart, stabilt och effektivt energisystem. Inbjudna gäster tittar på hinder och möjligheter, var vi är nu – och vad vi behöver framåt. Det är alltså förmodligen världens viktigaste podd. Välkommen! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 6. SOU-podden

  6.SOU-podden

  Byråkrati och förvaltning är väl inte de mest medryckande signalorden och för vissa kommer vi kanske verkligen att förtjäna epitetet ”Sveriges tråkigaste podd”. Vi själva däremot tycker det är mer än intressant och spännande med utredningar och vad offentliga beslut bygger på för underlag. För att sprida aningen mer ljus på det offentliga maskineriet har vi därför skapat SOU-podden med fokus på svensk förvaltning och då främst de statliga offentliga utredningarna (SOU) (https://www.sou.gov.se). Vi tar upp och diskuterar innehåll, förslag och kvalitet på olika utredningar, främst men inte uteslutande inom områden som vi har ett hum om som digitalisering, säkerhet, integritet och informationshantering. Där utredningarna inte ges tillräcklig uppmärksamhet griper vi in. Givetvis förbehåller vi oss rätten till att ta upp det vi känner för även om det ligger utanför kommittéväsendets ramar som till exempel myndigheter egna rapporter med mera. Vi som är erbjuder oss som era SOU-guider är två luttrade tidigare tjänstemän, Fia Ewald och Calle Lilius, som läst otaliga utredningar och remissvar. Utredare och andra är välkomna att höra av sig med synpunkter och förslag på: soupodden[at]infobruket.se Vinjettmusik: Hugo Ewald Hurinsky

 7. Skolverket

  7.Skolverket

  Ett reflekterande samtalsprogram om arbetet i den svenska förskolan och skolan. Programmet vill väcka tankar, känslor och skapa nyfikenhet kring ett tema. Lyssna och fortsätt gärna diskussionen.

 8. Delmi-podden

  8.Delmi-podden

  Delmi-podden är en podcast om migration och forskning som ges ut av Delegationen för migrationsstudier, en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forskningsresultat som underlag till framtida migrationspolitiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten. I podden bjuds forskare och andra experter in för att prata om och analysera olika teman på området migration och integration. Läs mer på https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.delmi.se&umid=17B8CA48-0A05-9506-BA3E-8DACC901FF01&auth=aa2a6666dadc3109e072cd23e72dcb4db4081a53-0d6819bf1704bd9b13f127c689e6d81c19aaa2ed eller följ oss på våra sociala medier, X: @Delmigram, LinkedIn: Delegationen för migrationsstudier.

 9. På djupet – en podd från Socialstyrelsen

  9.På djupet – en podd från Socialstyrelsen

  I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det kan handla om fallolyckor, legitimationer, patientsäkerhet, organdonation, psykisk ohälsa, krishantering, välfärdsteknik, barns rättigheter och mycket, mycket mer.

 10. Reko-podden

  10.Reko-podden

  Podcast by Reko-podden

 11. Naturvårdsverkets podcast

  11.Naturvårdsverkets podcast

  Naturvårdsverkets podd berör aktuella natur- och miljöfrågor. Ofta belyser vi ett ämne i taget utifrån olika perspektiv. Ämnen, gäster och format varierar och så även tidpunkt för publicering. Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken.

 12. Jobbpodden

  12.Jobbpodden

  Välkommen till Arbetsförmedlingens nystart av jobbpodden. Här delar vi med oss av jobbsökartips och personliga berättelser. Lyssna, låt dig inspireras och hitta nya möjligheter. Avsnitten finns även på Arbetsförmedlingens playtjänst: arbetsformedlingen.se/play. Där hittar ni även textversioner av avsnitten.

 13. Podden Lika värde - en podd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

  13.Podden Lika värde - en podd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

  Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning. I podden förklarar, fördjupar och diskuterar vi specialpedagogik och ger goda råd till dig som arbetar i eller har barn som går i förskolan och skolan.

 14. Hallå arbetsmiljö!

  14.Hallå arbetsmiljö!

  Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. I Arbetsmiljöverkets podcast Hallå arbetsmiljö! samtalar arbetsmiljöinspektör Ann-Caroline Kostet och programledare Fredrik Berling om allt som rör din arbetsmiljö. Varje avsnitt har ett tema och inbjudna gäster.

 15. Snacka om brott

  15.Snacka om brott

  En podd från Brå - Kunskapscentrum för rättsväsendet.

 16. Polismyndigheten

  16.Polismyndigheten

  Här sänder Polismyndigheten sin nationella poddradio.

 17. På spaning innovation

  17.På spaning innovation

  I vår podd fördjupar vi oss i olika frågor med koppling till innovation. Det kan handla om cirkulär ekonomi, digitalisering, artificiell intelligens, framtidens resor, smarta städer och mycket mer.

 18. Järnvägspodden

  18.Järnvägspodden

  Välkommen till Järnvägspodden – Trafikverkets podcast för dig i järnvägsbranschen. Nyheter och fördjupningar publiceras i ett nytt avsnitt var tredje vecka.

 19. Polispodden Stockholm

  19.Polispodden Stockholm

  I Polispodden Stockholm får du som lyssnare en fördjupad inblick i aktuella händelser i polisregion Stockholm och polisens pågående arbete.

 20. Di Jämställt näringsliv

  20.Di Jämställt näringsliv

  Podden där du möter kvinnorna som nått toppen och personerna som verkar för ett mer balanserat näringsliv. Podden leds av Felicia Fazzi.

 21. Ny i Sverige-podden

  21.Ny i Sverige-podden

  Vill du veta mer om jobb och utbildning i Sverige? Lyssna på Ny i Sverige-podden! Här får du till exempel veta hur du skriver ett bra cv och hur du förbereder dig inför en anställningsintervju. Poddavsnitten finns på bland annat lätt svenska, arabiska, persiska, somaliska och engelska. Avsnitten finns även på Arbetsförmedlingens playtjänst: arbetsformedlingen.se/play. Där hittar ni även textversioner av avsnitten.

 22. Domstolspodden

  22.Domstolspodden

  Domstolspodden handlar om domstolarnas roll, uppgift och utveckling. Podden spelades in 2017–2019, så vissa avsnitt kan innehålla information som inte längre stämmer med aktuell lagstiftning. Tack till alla som lyssnat – och dela gärna våra tidigare avsnitt med vänner och bekanta!

 23. Svenska Burmakommitténs Podcast

  23.Svenska Burmakommitténs Podcast

  För ett fritt och demokratiskt Burma

 24. #Finland100 podden om finskt, Finland och Sverige

  24.#Finland100 podden om finskt, Finland och Sverige

  Finland100podden produceras av IceCream Consulting AB i Malmö på Umami Produktion och producent är Johanna Parikka Altenstedt. Podden är löst knuten till de festligheter som firas under 2017 i Sverige för att fira Finlands 100 -åriga självständighet. Johanna ringer upp varje vecka intressanta människor från sitt stora nätverk av vänner och kollegor, och diskutera olika aspekter av finskhet, finska språket och Finland. Det mesta kommer att ske på svenska för målgruppen är främst majoritetsbefolkningen. ”Jag är helt enkelt less på den stereotypa bilden av Finland och finskhet i den mån man överhuvudtaget har en bild av det i Sverige”, säger hon. Johanna är van radiopratare och har en lång erfarenhet sedan slutet av 80-talet som sverigefinsk och journalist, hon har varit aktiv i nationella minoritetsfrågor i många roller allt från politiker till ordförande i finska föreningar. Därtill har hon jobbat med finska och svenska myndigheter, börsbolag och även ett par omgångar i Bryssel inom EU. Hon är idag känd som vass debattör av minoritetsfrågor och både föreläser och modererar. Genom sitt förlag Albinoförlaget har Johanna även publicerat svensk-finsk historieforskning från andra världskriget samt producerat två tv-dokumetärtill Finlands tv YLE om ämnet. Idag arbetar hon med bland annat med Malmö museer och Länsstyrelsen i Skåne, samt pluggar på juristlinjen i Lund. ”Jag tror jag är den enda +50 och mormor som började på juristlinjen i år!”, säger hon och menar att det ger henne också en unik rättslig ram till diskussionerna – det blir inte bara tyckande utan vi kan också se vad lagstiftaren har menat, gör och hur det blev när det gäller de mänskliga rättigheterna som rätten till sin nationella minoritetsspråk och -kultur är enligt Europa rådets konventioner. Facebook: @icecreamconsulting Twitter: @altenstedt Instagram: IcecreamConsulting Webb: www.finland100.se www.stellapolaris.net www.icecream.consulting #Finland100 #StellaPolaris #Johanna Parikka Altenstedt

 25. Skatteskolan - En podcast för företagare

  25.Skatteskolan - En podcast för företagare

  Vi måste tyvärr stänga ner Skatteskolan eftersom lagar och regler har förändrats sedan podden spelades in. Vi hänvisar dig som är nyfiken på att starta företag till vår webbplats i stället – välkommen till verksamt.se.  Tack för den här tiden och till alla er som lyssnat på Skatteskolan genom åren!

 26. GÖTEPOD

  26.GÖTEPOD

  Stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster samtalar om Göteborgs stadsutveckling. Göteborg växer i snabb takt. Men hur stor kan staden bli? Hur kommer det framtida Göteborg se ut? Och vad präglar och styr utvecklingen? Bakom podcasten står Göteborgs Stad. Redaktörer är Ann Bergermark Rintala och Peter Wannding samt redigering Yousef Boussir.

 27. Stockholm växer

  27.Stockholm växer

  Välkommen till podcasten Stockholm växer, en serie samtal där du får veta mer om hur Stockholm utvecklas och växer. Vad innebär det för bland annat arkitekturen, tryggheten, naturen och framkomligheten när en stad växer så det knakar? I podden pratar programledaren Fritte Fritzson med ansvariga och experter inom Stockholms stad om ämnen som berör just dig. Lyssna in för att inspireras och lära dig mer om hur arbetet kring stadsutveckling går till! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 28. Sa Du Demokrati?

  28.Sa Du Demokrati?

  Är du intresserad av demokrati, global utveckling och mänskliga rättigheter? Sa du demokrati? är en ny podd som följer och analyserar val i länder som inte får tillräcklig uppmärksamhet i traditionell media. Ett samarbete mellan FUF Stockholm Södra, Stockholms FN-förenings Ungdomssektion, Utrikespolitiska föreningen Stockholm och Medborgarskolan. Vill du veta mer om de länder vi pratar om? Här är en lista på källor som vi använder oss av i de flesta avsnitt! Fler finns i varje avsnitts beskrivning. https://www.ui.se/landguiden https://www.europeanforum.net https://www.globalis.se https://freedomhouse.org https://www.britannica.com http://hdr.undp.org/en/countries https://www.idea.int https://www.ne.se https://carnegieendowment.org https://www.crisisgroup.org https://www.hrw.org https://www.chathamhouse.org https://www.transparency.org https://unstats.un.org/sdgs/UNSDG

 29. Försvarsmaktens chefspodd

  29.Försvarsmaktens chefspodd

  Försvarsmaktens chefspodd finns för att stötta, inspirera och motivera dig som chef i Försvarsmakten. Vi reder ut, diskuterar och guidar dig genom arbetsgivarfrågorna du ställs inför i din vardag. Vill du komma i kontakt med Försvarsmaktens chefspodd? Mejla oss på: chefspodd @ mil.se Denna podd görs av Försvarsmaktens HR-centrum. Foto: Bezav Mahmod & Viggo Lindgren. Ansvarig utgivare: Christina Nilsson, Försvarsmaktens HR-centrum

 30. Chefspodden

  30.Chefspodden

  Chefspodden tar upp aktuella chefs- och ledarskapsfrågor ur ett professionsperspektiv. I podden medverkar forskare, debattörer, chefer och specialister inom olika områden. Chefspodden produceras av Svensk Chefsförening, Akademikerförbundet SSRs chefsverksamhet. Programledare är Hanna Broberg, chefsstrateg.

 31. På tal om siffror

  31.På tal om siffror

  Statistikmyndigheten SCB bjuder in intressanta personer för att prata om intressant statistik. Gästerna kommenterar, förklarar och problematiserar statistik om allt från matsvinn och skärmtid till landsbygdens utmaningar och brexit. Ny programledare hösten 2019 är Johannes Cleris.

Spelar inte