Gå till podcast
av 50 meter från byggnaden
50 meter från byggnaden

# 25 Om Gud Och Vetenskap

Beskrivning

I detta avsnitt diskuterar vi om "rationell religiös tro" dels kan vara grund för vetenskapliga strävanden, dels om det ens kan finnas rationell religiös övertygelse. Detta gör vi utifrån artikeln "En rationell religiös tro ger vetenskapen en fast grund." av Johan Eddebo (fil. dr. i religionsfilosofi), Allan Emrèn (fil. dr. i fysikalisk kemi och geokemi) Mohammad Fazlahemi (professor i Islamisk teologi och filosofi), Ivar Gustafsson (docent i matematik), Sebastian Ibstedtt (fil. dr. i microbiologi), Emil Lundin (doktorand i semistiska språk)och Mikael Sörhus (doktorand i religionsfilosofi). Publicerad i Dagens Nyheter den 11 februari 2019. Saker som tas upp: - Troende ateist. - Vetenskaplig agnostiker. - Logik. - Falsk logik. - Skolastik. - Felaktiga slutsatser. - Cherry picking. - Vetenskaplig Halo/vetenskaplig regalia. - Astrologi. - Postisar (Poststrukturalism.)

Detaljer

Avsnitt

av 50 meter från byggnaden