Gå till podcast
av 50 meter från byggnaden
50 meter från byggnaden

#26 Ekot och Fackförbundet kyrka - att vända bra till dåligt och måla Fan på väggen.

Beskrivning

Ekot och Fackförbundet kyrka - att vända bra till dåligt och måla Fan på väggen. Med detta program inleder vi ytterligare en oral triptyk. Denna gång är temat narrativa termers, känslors och målade anekdoters beviskraft. Men det handlar också om patriarkatets existens - vilken evidens används för att visa på att det finns? Vi ställer frågor som: är känslor evidens? Är anekdoter och ”n equals one” ett vettigt underlag för tvärsäkra slutsatser? I detta det triptykens första program kommer diskuterar vi Fackförbundet Kyrkas larm om sexuella trakasserier mot kvinnliga präster.

Detaljer

Avsnitt

av 50 meter från byggnaden