Gå till podcast
av 50 meter från byggnaden
50 meter från byggnaden

#27 Känslomässigt arbete och anekdoters narrativa (bevis)kraft

Beskrivning

I detta det andra programmet i vår orala triptyk om genus analyserar vi ett inslag från Studio ett (SR P1) där redaktörerna för antologin Vem bryr sig? försöker förklara vad känslomässigt arbete är men också hur viktigt det är och hur ojämnt fördelat det är. Inslaget sändes den 6 mars 2019. Frågor vi ställer oss: - Vad är skillnaden mellan "maktanalys" och att analysera maktförhållanden - vilket skall man göra? - Vad kan anekdoter visa? - Är det rimligt att generalisera till population utifrån anekdoter? - Behövs logik?

Detaljer

Avsnitt

av 50 meter från byggnaden