Gå till podcast
av 50 meter från byggnaden
50 meter från byggnaden

#31 AllBright lever vetenskapsmyten - om rapporten Tech lever grabbmyten.

Beskrivning

I avsnitt #31 fortsätter vi bevaka samhällspåverkande pseudovetenskap från AllBright. I den mån den överhuvudtaget, på grund av osedvanligt bristfällig beskrivning, går att utvärdera, utvärderar vi den nyss släppta "rapporten" Tech lever grabbmyten. En rapport om jämställdheten i techbranschen utifrån en titt på några av de största techbolagen. "Rapportens" slutsatser rapporterades flitigt och okritiskt i media (SVT, SR, TV4, DN, SVD etc.). Ett antal fatala problem belyses (om dock inte alla) och på vägen tar vi också upp tidigare "rapporter" från AllBright samt Claes Hembergs roll, mål och kompetens.

Saker som berörs:

- Den vetenskapliga trippelbajskorven i samhällsvetenskapen.
- Egen upplevda upplevelser.
- Cykelreparationer.


Frågor som ställs:
- Vilken metod har AllBright använt?
- Vilka frågor har AllBright ställt?
- Hur sprider man en enkät för att maximera snedvridning av urval?
- Ger "ett trettiotal" intervjuer respektive 219 enkätsvar tillräckligt underlag att generalisera till population?
- Har AllBright underlag att hävda saker om alla i populationen?
- Är Claes Hembergs hela karriär en chimär?

Detaljer

Avsnitt

av 50 meter från byggnaden