Facebook Pixel# 33 MUCF del 1 - Den Samhällsvetenskapliga Trippelbajskorven. | 50 meter från byggnaden | Podplay
Gå till podcast
av 50 meter från byggnaden
50 meter från byggnaden

# 33 MUCF del 1 - Den Samhällsvetenskapliga Trippelbajskorven.

Beskrivning

Detta är första delen av två där vi granskar den undermåliga men vitt omtalade utredningen Focus 20 - det blir bara värre o jag berättar., utgiven av MUCF (Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor) i december 2020.

Med avstamp i en intervju av generaldirektör Lena Nyberg sänd i P1 morgon den 4:e december 2020 granskar vi utredningens bristande metodologi, dess statistiska missgrepp, den självmotsägande begreppsbildningen och den rakt igenom usla operationaliseringen samt frågor baserade på denna.

Detaljer

Avsnitt

av 50 meter från byggnaden