Facebook Pixel#34 MUCF del 2 - Metodologiskt svammel och bombastiska formuleringar. | 50 meter från byggnaden | Podplay
Gå till podcast
av 50 meter från byggnaden
50 meter från byggnaden

#34 MUCF del 2 - Metodologiskt svammel och bombastiska formuleringar.

Beskrivning

I del uppföljningen till "MUCF och den samhällsvetenskapliga trippelbajskorven" fortsätter vi granska den undermåliga men vitt omtalade utredningen Focus 20 - det blir bara värre om jag berättar, utgiven av MUCF (Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor) i december 2020.

Vi går djupare in i de metodologiska problem och den uppenbara brist på rudimentär vetenskaplighet som präglar Focus 20. Vi ger en sammanfattning av vår granskning och ett slutgiltigt utlåtande.

Detaljer

Avsnitt

av 50 meter från byggnaden