Facebook Pixel#35 Bornemark vid det intellektuella samtalets [R]uin. | 50 meter från byggnaden | Podplay
Gå till podcast
av 50 meter från byggnaden
50 meter från byggnaden

#35 Bornemark vid det intellektuella samtalets [R]uin.

Beskrivning

I detta avsnitt diskuterar vi Jonna Bornemarks essä "Sprickor av skräck", publicerad i DN den 17 januari 2021.

Vi går minutiöst igenom texten och finner att nästintill varje mening saknar empirisk grund, substantiellt innehåll och/eller logisk stringens (antingen i sig eller i förhållande till den framförda ståndpunkten).

Frågor vi ställer oss:
- Måste man ha empiriskt underlag för uttalanden om världen?
- Måste verkligen begrepp vara rimligt definierade eller ens ha något substantiellt innehåll?
- Kan man motverka polarisering genom att utpeka den andra sidan som rakt igenom onda?
- Är det rimligt att verka mot "vi och dom" tänkande genom "vi och dom"-tänkande?

Detaljer

Avsnitt

av 50 meter från byggnaden