Facebook Pixel#35 MUCF Del 3 - En återanvänd bajskorv är fortfarande en bajskorv | 50 meter från byggnaden | Podplay
Gå till podcast
av 50 meter från byggnaden
50 meter från byggnaden

#35 MUCF Del 3 - En återanvänd bajskorv är fortfarande en bajskorv

Beskrivning

Vi fortsätter granskningen av MUCF:s (Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor) arbete. Bilden av en myndighet som helt tycks sakna kompetens att göra vederhäftiga utredningar blir allt tydligare.

Vi letar vidare i MUCF:s produktion och finner bl.a. att:
- Förslag från den undermåliga utredningen "Fokus 20 - det blir bara värre om jag berättar" har redan inkorporerats i arbetsdepartementets policydokument "Handlingsplan för HBTQI-personers lika rättigheter och möjligheter." (Publicerad 2021-01-21.)
- Att det undermåliga undersökningarna som låg till grund för Fokus 20 även legat till grund för en annan MUCF-produkt: "Unga HBTQ-personer om sina levnadsvillkor." (Publicerad 2019-12-23.)

Frågor vi ställer oss:
- Hur mycket kan man klämma ur en bajskorv?
- Hur undermåligt får en myndighets utredningar vara innan man inte litar på deras handlingsplaner?

Detaljer

Avsnitt

av 50 meter från byggnaden