Facebook Pixel#37 - Carlshamre Och Filosofisk Tidskrift: En Platonsk Kant, är fortfarande en kant. | 50 meter från byggnaden | Podplay
Gå till podcast
av 50 meter från byggnaden
50 meter från byggnaden

#37 - Carlshamre Och Filosofisk Tidskrift: En Platonsk Kant, är fortfarande en kant.

Beskrivning

I detta program går vi igenom professor Staffan Carlshamres artikel "Vad är filosofi? En introduktionsföreläsning." Publicerad i Filosofisk tidskrift nr 1 årgång 42, feb 2021.

Frågor vi ställer oss?
- Vad är ett begrepp? Är det en idé? En kategori?
- Finns medfödda begrepp?
- Vart jonnar Carlshamre över den platonska kanten?
- Kan vi inte sluta kalla fria fantasier för "teorier"?

Saker som nämns:
- Sökare och Sökarna
- Göran Skytte.
- Platon.
- Kant.
- Begrepp.
- Begreppsskapande: Kognition och modellbyggande.
- Di Angelo.
- Ideologi.
- Sanningen.
- Lucky Luke.

Detaljer

Avsnitt

av 50 meter från byggnaden