Gå till podcast
av Sahlgrenska akademin
Akademiliv

Fördomar om äldre ställs på sin spets under pandemin

Beskrivning

De fördomar om äldre som synliggjorts under pandemin riskerar påverka äldres självbild mycket negativt under lång tid framöver. Det säger Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för AgeCap vid Göteborgs universitet, i det senaste avsnittet av podcasten Akademiliv.

Detaljer

Avsnitt

av Sahlgrenska akademin